Tillsyn, service och underhåll av handbrandsläckare

Kursen riktar sig till medarbetare inom organisationen som ska genomföra årsservice (årligt underhåll) på handbrandsläckare och brandposter. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur man utifrån lagar, regler och standarder sköter underhåll, tillsyn och service av handbrandsläckare och brandposter. Efter en teoretisk genomgång får deltagarna praktiskt öva på att genomföra en årsservice av handsläckare och brandpost.

Förkunskap:

Systematiskt brandskyddsarbete Grund (SBA) eller Brandskydd på byggarbetsplats

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas. Tillval: "Verktyglåda" á 3000:-/st. Kontakta utbildning@ledargruppen.se för info, villkor och/eller beställning.

Kursbeskrivning:

 Kursinnehåll:

  • Lagar och regler som styr organisationens systematiska brandskyddsarbete. 
  • Egenkontroller. 
  • Standard för service och underhåll av brandsläckare
  • Europastandard för brandsläckare
  • Släckare och släckmedel
  • Antal och placering
  • Val av släckare
  • Rutinkontroll och årsservice av släckare
  • Standard för service och underhåll av brandposter
  • Praktisk övning/underhåll. 

Kursmål:
Efter utbildningen ska deltagarna kunna serva och underhålla handsläckare och brandposter.
 

Dokumentlista: