BAS för Byggherrar & Beställare

Kursen riktar sig till dig som upphandlar och/eller beställer bygg- eller anläggningsuppdrag och som behöver kunskap om de krav och regler som gäller för byggarbetsmiljösamordning.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Grundläggande lagkrav
 • Konsekvenser
 • Projektering & byggarbetsmiljösamordning
 • Grudnläggande skyldigheter för
  • Byggherren
  • BAS-P
  • Projektörer
  • BAS-U
 • Gemensamma bestämmelser
 • Arbetsmiljöplan & överlämning av arbetsmiljöarbetet
 • Att utse en BAS
 • Kontrollsystem
 • Uppföljning

Kursmål:

 • Att få grundläggande kunskap om arbetsmiljölagen samt relevanta föreskrifter
 • Att få god kunskap om reglerna för byggarbetsmiljösamordning och om ansvar och uppgifter för Beställare, Planerare samt Utförare.
 • Att få kunskap om riskbedömningar och arbetsmiljöplaner och få praktiska exempel på hur man kan uppfylla kraven på byggarbetsmiljö-samordning i olika typer av uppdrag och projekt.