Kvarts- och stendamm

Riktar sig till alla som i arbetet kommer i kontakt med hälsofarligt damm.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

Kursen ger en insikt i var det förekommer hälsofarligt damm vid bygg- och anläggningsarbeten och hur detta regleras i lagstiftningen. En viktig del av kursen är hur olika typer av hälsofarligt damm påverkar hälsan och hur man skyddar sig genom rätt planering och användande av skyddsutrustning.

Kursinnehåll:

·         Föreskriftens syfte och innehåll.

·         Ansvar.

·         Kvarts farliga egenskaper. (Silikos)

·         Riskbedömning/åtgärder.

·         Dokumentation.

·         Skyddsutrustning.

·         Begränsning av dammspridning.

·         Vikten av rengöring.

·         Läkarundersökningar/medicinska kontroller.

·         Hanterings/skyddsinstruktioner.

·         Mätning av exponering/Referensmätning.

·         Krav på dokumentation.

·         Sanktionsavgifter.

 

Kursmål:

·         Att få kunskap om var hälsofarligt damm kan förekomma i sitt arbete.

·         Att få kunskap om hur hälsofarligt damm kan påverka hälsan.

·         Att få kunskap om vilka krav lagstiftningen ställer när man blir utsatt för hälsofarligt damm.