Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön

Riktar sig till alla som i arbetet kommer i kontakt med hälsofarligt damm.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs

Praktisk information:

Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursen ger en insikt i var det förekommer hälsofarligt damm vid bygg- och anläggningsarbeten och hur detta regleras i lagstiftningen. En viktig del av kursen är hur olika typer av hälsofarligt damm påverkar hälsan och hur man skyddar sig genom rätt planering och användande av skyddsutrustning.

Kursinnehåll:

 • Föreskriftens syfte och innehåll.
 • Ansvar.
 • Kvarts farliga egenskaper. (Silikos)
 • Riskbedömning/åtgärder.
 • Dokumentation.
 • Skyddsutrustning.
 • Begränsning av dammspridning.
 • Vikten av rengöring.
 • Läkarundersökningar/medicinska kontroller.
 • Hanterings/skyddsinstruktioner.
 • Mätning av exponering/Referensmätning.
 • Krav på dokumentation.
 • Sanktionsavgifter.

 

Kursmål:

 • Att få kunskap om var hälsofarligt damm kan förekomma i sitt arbete.
 • Att få kunskap om hur hälsofarligt damm kan påverka hälsan.
 • Att få kunskap om vilka krav lagstiftningen ställer när man blir utsatt för hälsofarligt damm.

Dokumentlista: