Hot och våld Introduktion

Kursen riktar sig till Dig som arbetar i en verksamhet där hot- och våldssituationer kan förekomma. Utbildningen inriktar sig först och främst på att förhindra farliga situationer.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Vad säger lagstiftningen?
  • Arbetsmiljölagen
  • Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)
  • Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)
 • Vad får vi enligt lag göra i en hot- och våldsituation?
 • Metod
 • Våldstrappan
 • Agerande och beteende
 • Egna rutiner och handlingsplaner

Efter kursen ska deltagarna ha förståelse för hur hot- och våldssituationer kan uppstå, hur de kan förebyggas och vad som kan göras i ett akut läge.

Dokumentlista: