BAS P/U Grund

Kursen riktar sig till dig som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering och/eller för utförande och som behöver kunskap om de krav och regler som Arbetsmiljölagen och AFS 1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete anger. Kursen är grundläggande kring BAS P/U och kan med fördel kompletteras med BAS P/U Fördjupning för djupgående kunskap inom området. Beroende på egna förkunskaper och typ av projekt man avser leda kan också ytterligare utbildningar inom projektens specifika risker behövas.

Förkunskap:

Erfarenhet av arbete som samordningsansvarig, projektledare, projektör eller entreprenör alternativt annan erfarenhet som ansvarig för bygg- eller anläggningsarbete.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en egen dator, fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Grundläggande om krav och regler enligt Arbetsmiljölagen, föreskrifterna Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01).
 • Genomgång av föreskriften Bygg- och anläggningsarbete (AFS 1999:03), med fördjupning i:
  • Ansvarsfördelning mellan olika roller i byggnad och anläggningsarbeten.
  • Krav på byggarbetsmiljösamordning under planering, projektering och utförande.
  • Krav på BAS-P och -U.
  • Arbetsuppgifter för BAS-P, -U.
 • Arbetsmiljöplaner för olika typer av uppdrag.
 • Kunskap om roller och ansvar för respektive roll.
 • Krav på entreprenören.
 • Fördjupning i nödvändiga föreskrifter.

Kursmål:

 • Att erhålla goda arbetsmiljökunskaper och goda kunskaper om kraven på BAS-P och -U enligt Arbetsmiljölagen och AFS 1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete.
 • Att ha kännedom om övriga föreskrifter som krävs för att arbeta som BAS-P och -U.
 • Att få förståelse för rollfördelning med tillhörande ansvar.
 • Att erhålla grundläggande kunskap, metoder och mallar för att praktiskt kunna arbeta som BAS-P och -U.

Dokumentlista:

Fördjupningskurser: