Anläggningsskötare brandlarm

”Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha minst två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.”* Vår utbildning ger kunskap om anläggningens funktion, skötsel och handhavande. Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller personer i företaget som är ansvariga för företagets brandlarmsanläggning. (* Källa: Brandskyddsföreningen)

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Lagar, föreskrifter, myndighets- och försäkringsbolags krav.
 • Avtal.
 • Företagets ansvar - Hur organiseras brandskyddet?
 • Larmets uppbyggnad.
 • Detektering, larmgivning, centralapparater, larmöverföring.
 • Alternativt skydd, tekniska byten, systemanpassning.
 • Lönsamhet genom tidig upptäckt.
 • Räddningstjänstens organisation, larmning, insatstid.
 • Larmlagring och larmorganisation.
 • Anläggningsskötarens roll, ansvar och befogenheter.
 • Skötsel och underhåll med hjälp av kontrollistor och rutiner.
 • Praktisk drift av brandlarmsystem inklusive övningsuppgifter (del av utbildningen kan genomföras på kundens anläggning).
 • Onödiga larm.

Kursmål:

Efter avslutad kurs ska deltagarna ha god kunskap om vilka krav och regler som gäller för brandskydd och larmanordningar.

Dokumentlista: