Anläggningsskötare sprinkler

För den som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera. Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.

Förkunskap:

Praktisk information:

Lunch och kursfika ingår. Intyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Innehåll:

  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Kravställare
  • Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
  • Sprinklersystemets omfattning och funktion
  • Systemtyper, riskklassificering
  • Dimensionering, komponenter, vattenkällor
  • Anläggningsskötarens arbete
  • Kontroll och underhåll
  • Vanliga fel på anläggning

Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:8, bilaga 120-06.

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

Dokumentlista: