Allmän brandkunskap - Brandskydd i teorin

Kursen riktar sig till alla medarbetare inom organisationen. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur man förebygger brand och hur man agerar vid uppkommen brand.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

  • Lagar och regler som styr organisationens brandskyddsarbete. 
  • Statistik. 
  • Brands uppkomst och spridning.
  • Agerande vid brand.
  • Utrymning och organisation vid utrymning.
  • Räddningstjänstens arbete. 
  • Systematiskt Brandskyddsarbete.
  • Larm. 
  • Släckutrustning. 

 

Kursen genomförs som en självständig e-learning.

Kursen passar bra att kombinera med kursen Kombi - HLR, Första hjälpen & praktisk brand.

 

 

Dokumentlista: