BAS P/U för beställare Grund

Kursen riktar sig till dig som upphandlar och/eller beställer bygg- eller anläggningsuppdrag och som behöver kunskap om de krav och regler som gäller för byggarbetsmiljösamordning, enligt Arbetsmiljölagen och AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

  • Grundläggande om krav och regler enligt Arbetsmiljölagen och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
  • Skydds- och straffansvar samt sanktioner.
  • Byggnads- och anläggningsarbete
  • Ansvar
  • Byggherrens kontrollansvar
  • Fördjupning särskilda risker

Kursmål:

  • Att få grundläggande kunskap om de krav som Arbetsmiljölagen och föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) riktar mot beställare, entreprenörer och byggarbetsmiljösamordnare för projektering, planering och utförande.
  • Att få erforderlig kunskap för att ställa rätt krav på entreprenörer, på BAS-P och -U, på kontrollsystem och dokumentation.
  • Att få tips och idéer om hur man kan få detta att fungera i praktiken.

Dokumentlista: