BAS P/U för beställare

Kursen riktar sig till dig som upphandlar och/eller beställer bygg- eller anläggningsuppdrag och som behöver kunskap om de krav och regler som gäller för byggarbetsmiljösamordning, enligt Arbetsmiljölagen och AFS 1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Grundläggande om krav och regler enligt Arbetsmiljölagen och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01).
 • Genomgång av föreskriften Bygg- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), med fördjupning i Beställarens ansvar och uppgifter:
  • Ansvar och uppgifter för BAS-P och -U.
  • Entreprenörens ansvar.
  • Uppdragstagare.
  • Krav på byggarbetsmiljösamordning under planering, projektering och utförande.
  • Krav på BAS-P och -U.
 • Arbetsmiljöplaner för olika typer av uppdrag.
 • Krav på entreprenören.

Kursmål:

 • Att få grundläggande kunskap om de krav som Arbetsmiljölagen och föreskriften Byggnads och anläggningsarbete (AFS 1999:03) riktar mot beställare, entreprenörer och byggarbetsmiljösamordnare för projektering, planering och utförande.
 • Att få erforderlig kunskap för att ställa rätt krav på entreprenörer, på BAS-P och -U, på kontrollsystem och dokumentation.
 • Att få tips och idéer om hur man kan få detta att fungera i praktiken.

Dokumentlista: