Skötsel av elanläggning

Kursen vänder sig till alla som ansvarar och arbetar med skötsel av elanläggningar

Förkunskap:

Inga särskilda förkunskaper

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

  • Föreskrifternas standarder, krav och råd
  • Arbetsgivarens ansvar för elsäkerhet
  • Innehavarens ansvar för elanläggningen
  • Riskbedömning
  • Arbetsmetoder
  • Elfaran
  • Elolyckor
  • Varselmärkning

Skriftligt slutprov

Kursmål
Efter kursen skall kursdeltagaren ha kunskap i föreskrifterna och standarden SS-EN 50 110-1.

Intyg erhålls efter godkänd kurs.