Redigerarutbildning för HELP24 och Krisjouren

Kursen riktar sig till dig som arbetar med redigering i HELP24 och Krisjouren.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Redigerarmanual.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

  • Vi går igenom systemets grundfunktioner, samt ger tips på hur du får bästa möjliga nytta av verktyget.
  • För den som vill finns tid att öva och testa olika funktioner på plats.

Kursmål:

Efter genomgången redigeringsutbildning skall kursdeltagaren ha god kunskap om verktygets olika möjligheter samt kunna redigera i alla delar.

 

Dokumentlista: