Kombiutbildning, företagsanpassad

Förkunskap:

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • HLR.
 • Luftvägsstopp.
 • L-ABC och AED.
 • Brandteori.
 • Lagar och regler som styr organisationens brandskyddsarbete.
 • Statistik.
 • Hur brand uppstår.
 • Utrymning.
 • Räddningstjänstens arbete.
 • Larm.
 • Släckningsutrustning.
 • Brandsläckning i praktiken.
 • Användning av kolsyresläckare och brandfilt, eventuellt brandpost.
 • Praktisk olycksövning. Efter en teoretiska genomgångar får deltagarna öva på HLR och tekniker vid luftvägsstopp samt pröva på att släcka eld med hjälp av olika släckutrustningar, släckare, brandpost och brandfilt.

Kursmål:

Efter utbildningen ska deltagarna kunna tekniken för HLR samt använda automatisk hjärtstartare (AED) och vara motiverade att starta HLR samt kunna tekniken för att åtgärda luftvägsstopp hos vuxna. Dessutom ska deltagarna kunna även identifiera brandrisker och känna sig trygga i att kunna agera i händelse av brand.

Deltagare:

Antalet deltagare är upp till 10 st.

Reskostnad:

För utbildning utanför Göteborg, Linköping och Malmö debiteras reskostnad om 36:-/mil.