Kunskap om fallskydd

Riktar sig till chefer och ansvariga för att informera om vad lagen säger om fallskydd.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

Kunskap om fallskydd riktar sig till chefer och ansvariga för att informera om vad lagen säger om fallskydd.
Det är få som vet att det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen har relevant utbildning och rätt utrustning vid arbete där fallrisk föreligger.