Entreprenadjuridik 1 del 1 av 2

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom byggsektorn och som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridiska frågor samt har behov av en grundläggande genomgång av regelverket eller behov av att fräscha upp gamla kunskaper.

Förkunskap:

Ej några särskilda förkunskapskrav.

Praktisk information:

Lunch och kursfika ingår. Intyg delas ut efter dag 2.

Kursbeskrivning:

Grundläggande entreprenadjuridik – AB04, ABT06, konsumententreprenader och fördjupning inom kommersiella entreprenader.

Detta är dag 1 av en 2-dagarskurs.