Enklare elarbeten - Drifttekniker

Drift- och fastighetspersonal som arbetar på fastigheter och där enklare elarbeten behöver genomföras. Repetitionsutbildning ska ske minst med 3 års mellanrum.

Förkunskap:

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

 • Elolyckor
 • Kortare ellära
 • Ansvar och skyldigheter
 • Elinstallationsarbeten på anläggningar med systemspänning på högst 1 000 V:
  • Genomföra elarbete med fast anslutning och losskoppling av maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr-, regler-, säkerhets- och indikationsdon samt förläggning och anslutning av kablar tillhörande donen.
 • Utbyte av elkopplare och anslutningsdon för högst 16A, 400 V vilka ingår i fast installerad anläggning, dock inte inom explosionsfarliga rum.
 • Utbyte av ljuskälla, t.ex. glödlampa och lysrör, proppsäkring och liknande förbrukningsmaterial.
 • Fast anslutning och utbyte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen i lokaler.
 • Kontrollrutiner före och efter arbeten.
 • Praktiska moment

Dokumentlista: