Krisledning Fördjupning

Kursen riktar sig till alla i organisationen som har en roll i krisledningsgruppen där vi anpassar utbildningen och olika scenarier beroende på behov och önskemål.

Förkunskap:

Minst grundläggande krisledningsutbildning krävs. Organisationen ska ha dokumentation som beskriver krisledningsgruppens arbetssätt och roller.

Praktisk information:

I avgiften ingår fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Fördjupningskursen ger dig praktiska kunskaper att hantera kriser på ett professionellt sätt. Vi testar och utvecklar vår metod och färdiga handlingsplaner vilket gör att din krisledningsgrupp agerar tryggare och säkrare i alla lägen. Kursen riktar sig till alla i organisationen som har en roll i krisledningsgruppen där vi anpassar utbildningen och olika scenarier beroende på behov och önskemål.

 
Kursinnehåll:

  • Inledning.
  • Avstämning organisationens arbetssätt och roller.
  • Framgångsfaktorer metodik och arbetssätt.
  • Övningar med olika scenarier.
  • Utvärdering
  • Summering och avslut  


Kursmål:

Att stärka förmågan i krisledningsarbetet och identifiera behov för fortsatt utveckling.