OSINT Masterclass (i samarbete med JANES)

För alla som arbetar med någon typ av säkerhet inom myndigheter, landsting, kommun, privata såväl som kommunala bolag. Kursen riktar sig till dig som behöver fördjupad kunskap i att samla in, bedöma och analysera omvärld, risker och hot.

Förkunskap:

Inga

Praktisk information:

Kursen genomförs online, med lärarlett intro och avslut på svenska med lärare från Svenska Ledargruppen. Online-delen hålls på engelska (undertext finns på valfritt språk). Godkänd utbildning ger certifikat. 15% rabatt för RMA-elever.

Kursbeskrivning:

Se produktblad nedan.

Dokumentlista: