Administratörsutbildning för Incidentrapporteringssystemet/Qoll

Denna utbildning är till för våra abonnemangskunders medarbetare som arbetar som administratörer i Incidentrapporteringssystemet eller Qoll.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

  • Vi går igenom funktioner och hur du ska arbeta i systemet.
  • För den som vill, finns tid att öva och testa på plats.

Kursmål: 

Efter genomgången admninistratörsutbildning ska kursdeltagaren ha god kunskap om systemets olika möjligheter.