Brandfarliga arbeten

Alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå, t ex svetsning, lödning, arbeten med rondell och övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning eller gnistbildning.

Förkunskap:

Praktisk information:

Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursen består av en teoretisk del och praktisk demonstration av brandredskap och släckövning. Kursen är utformad enligt Svebras föreskrifter för Brandfarliga Arbeten.
Certifikat Brandfarliga Arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Svebra. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”Brandfarliga Arbeten”.

  • säkerhetsregler
  • riskbedömning
  • förebyggande och begränsande av risk för brand på arbetsplatsen
  • kontroll av tillstånd för Brandfarliga Arbeten utfärdats innan arbete påbörjas
  • hantering befintlig släckutrustning
  • instruerande av brandvakt