Fallskydd Bas

Alla som arbetar i fallriskmiljö

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs

Praktisk information:

Efter godkänt resultat på de teoretiska och praktiska proven utfärdas ett kursintyg.

Kursbeskrivning:

Målsättning:

Godkänd deltagare skall efter genomgången kurs kunna säkra sig och arbeta säkert samt kunna bedöma och förstå de risker som finns i fallriskmiljö

 • Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete på höjd
 • Ha förståelse för vad som händer vid ett fall
 • Kunna använda rätt utrustning så som
  • Helkroppssele
  • Fallskyddsblock
  • Stödlina
  • Fasta horisontella och vertikala system 

 Arbetsmiljöverket ställer även krav på arbetsgivaren att det skall finnas en riskanalys och en fungerande räddningsplan för samtliga arbeten i fallriskmiljö.