Fallskydd Räddning

För alla som genomfört Fallskydd BAS och behöver räddningsdelen

Förkunskap:

Fallskydd Bas

Praktisk information:

Efter godkänt resultat på de teoretiska och praktiska proven utfärdas utbildningsintyg.

Kursbeskrivning:

Fallskydd räddning är för dig som redan gått fallskydd bas och behöver räddningsdelen från fallskydd komplett. Denna utbildning ger dig kunskapen att utföra räddning av en person. Arbetsmiljöverket kräver att alla fallskyddsarbeten skall ha en ”fungerande räddningsplan” dvs att man har utrustning och kompetens att utföra en räddning inom 10-15 minuter. Denna utbildning ger dig kunskapen och färdigheten då vi övar under verklighetstrogna former.
Krav: Godkänt resultat på de teoretiska och praktiska proven