X - Arbetsmiljö & Kris för chefer

Chefer med medarbetaransvar

Förkunskap:

Workshop som fördjupning/repetition när man har gått Arbetsmiljö Grund och/eller Fördjupning, baseras på senaste nytt inom ett område eller ett specifik tema.

Praktisk information:

Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

  • Introduktion krishantering och krisledning
  • Operativt hantering av en oväntad händelse
    - Organisationens agerande steg för steg
    - Omhändertagande, samverkan, informationshantering m.m.
  • Scenarioövning
  • Utvärdering