Säkra lyft

Säkra Lyft är en grundläggande utbildning som innebär att man får delta i en lyftorganisation.

Förkunskap:

Inga särskilda förkunskaper

Praktisk information:

Fika och kursmaterial ingår

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
    • AFS 2006:6
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Krav och tillstånd
  • Vad är ett lyftredskap?
  • Olika typer av lyftredskap
  • Daglig tillsyn: Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker
  • Belastnings diagram/tabeller.