Handläggarutbildning för Incidentrapporteringssystemet/Qoll

Denna utbildning är till för våra abonnemangskunders medarbetare som arbetar som handläggare i Incidentrapporteringssystemet eller Qoll.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll: 

  • Vi går igenom olika funktioner och hur du ska arbeta i systemet
  • För den som vill, finns tid att öva och testa på plats.

Kursmål: 

Efter genomgången handläggarutbildning ska kursdeltagaren ha god kunskap om systemets olika möjligheter.