Säkra lyft

Säkra Lyft är en grundläggande utbildning som innebär att man får delta i en lyftorganisation.

Förkunskap:

Inga särskilda förkunskaper

Praktisk information:

Fika och kursmaterial ingår

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll

 • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • AFS 2006:6
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Krav och tillstånd
 • Vad är ett lyftredskap?
 • Olika typer av lyftredskap
 • Daglig tillsyn: Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
 • Risker
 • Belastnings diagram/tabeller.
 • Praktiska moment