Svenska Ledargruppen - Utbildningsavdelningen

Svenska Ledargruppen har ett brett spektra av öppna och företagsanpassade utbildningar, framförallt inom våra områden arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Vi genomför såväl byggarbetsmiljösamordnar- och brandutbildningar som krislednings- och utrymningsövningar. Vi hjälper dig till en tryggare arbetsplats.

Förutom grundutbudet erbjuder vi utbildningar inom ledarskap och organisationsutveckling samt genomför uppdragsutbildningar. Vi har sedan 2005 år ett samarbete med Yrkeshögskolan i Mölnlycke, just nu undervisar vi blivande Säkerhetssamordnare.

För att göra det enklare för våra kunder har vi samlat utbudet av utbildning och övning under namnet Utbildningsavdelningen. Här kan du enkelt boka öppna utbildningar, företagsanpassade utbildningar eller övningar. Om du önskar, kan vi även ta helhetsansvaret och se till att organisationen är utbildad för att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå. Vi ser då över utbildningsstatus och planerar sedan vilka utbildningar som behövs, bokar, skickar inbjudan och dokumenterar. 

Är det något du saknar i vårt kurs- och övningsutbud, hör av dig, så ordnar vi det!

Svenska Ledargruppen en helhetsleverantör av tjänster inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Vi hjälper organisationer att utveckla en trygg miljö. Vi förebygger problem, stödjer i ett akut skede och minskar konsekvenserna efter en händelse.

Läs mer om oss på vår hemsida.

OBS! Sista datum att söka AFAs stöd för arbetsmiljöutbildning är framflyttat till 14/10

OBS! Efterfrågan på Stöd till arbetsmiljöutbildning har varit mycket större än vad AFA vågat tro. De pengar som var avsedda att räcka till 2018 kommer att ta slut redan i år. AFA kan därför  inte ta emot fler ansökningar från företag eller godkänna fler utbildningsanordnare efter 14 oktober 2016. Nu kommer satsningen att utvärderas. Fram till detta datum kan man söka stöd för utbildningar som genomförs under resterande tiden av 2016.

Svenska Ledargruppen godkända utbildningsanordnare för AFA

Det innebär att privata företag som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning i vissa fall har möjlighet att få ersättning för sina utbildningskostnader från AFA Försäkring. Företaget som köper utbildning måste ha minst en anställd och även ha tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Ersättningen betalas i form av stöd för arbetsmiljöutbildning.

Mer information AFA